Adakezelési tájékoztató

1. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA
Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse Kőműves Tamás. (székhely: 1191
Budapest, Toldy u 7. adószám: 56696538-1-43 által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.
2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Kőműves Tamás
Székhely és levelezési cím: 1191 Toldy u 7.
Email cím: komuves.tamas@gmail.com
3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
3.1. Vásárlás
A vásárlás során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– név,
– e-mail cím,
– telefonszám,
– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
3.2. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és
melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
3.3. Cookie
A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A
cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a
felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
– megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha
egy új oldalra lép,
– emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
– elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk
felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb
mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja
a keresett információt, és
– figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Mint Adatkezelő a cookie-kat felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a
Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül
történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa
mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek
általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k
alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal
működése nem teljes értékű.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén
segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra
vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
3.4. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A www.komuvestamas.hu oldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség
igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás
keretében a lentebb meghatározott tárolja:
– Név
– Email cím
– Irányítószám
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1. Az adatkezelésre a www.komuvestamas.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal)
található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az
érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával,
illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A
Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha
az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező
erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az email címet regisztrálta.
5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az adatok megadásával
kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés
az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.
5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő vásárlás
során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig tart.
6. ADATTOVÁBBÍTÁS
6.1. Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az
interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Mobil Kft. (1093
Budapest, Közraktár u. 30-32.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció
pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából
kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím,
számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

6.2. Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek
felé kerül továbbításra: Foxpost 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „B” épület

6.3. A személyes adatokat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik

velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.
Adataidat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai
kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította
ideig kezelhetik.
Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött
szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az
adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak
hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – statisztikai
szolgáltatások
Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – közösségi oldal, statisztikai
szolgáltatások
SybellKft. 1158 Bp. Késmárk u 7. – szerverszolgáltatás

7. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk kapcsolatba,
hogy kivizsgálhassuk az esetet. Panasztételi joggal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu